Belediye madem mahallesi sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarından g40a09a1b ve g40a09a2a paftalarını kapsayan imar planı değişikliği teklifi 01.12.2014 tarihinde yapılan meclis toplantısında 79 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmuş ve onanmıştır.

Söz konusu imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosundan ve İmar ve Şehircilik Müd. görülebilecektir. 02.12.2014

değişiklik öncesi değişiklik sonrası