Piraziz İlave ve Revizyon İmar Planı Meclis Kararı

1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Paftaları

1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Paftaları