Cografi Yapı

Piraziz İlçesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun İli’nin en batısında yer alır. İlçe doğudan Bulancak, batıdan Ordu-Gülyalı İlçesi, güneyden Bulancak Gölkıran Yaylası, kuzeyden Karadeniz ile çevrilmiştir. İlçenin yüzölçümü 130km2dir.

Doğal bitki örtüsü, iklim özellikleri ve yükseltiye bağlı olarak değişir, iklim koşullarında olduğu gibi doğal bitki örtüsünün dağılışında da ilçenin iki kesimi arasında farklar vardır. kıyı ovalarının ardındaki yamaçlar 800 m. yükseltiye kadar fındık bahçeleriyle kaplıdır. Giderek daha yükseklere doğru kızılağaç, kestane, gürgen, meşe ve kayınlara, 1600 metreden sonra da köknar, ladin ve sarıçamlardan oluşan ormanlara rastlanır. Orman örtüsü 2.000 m. de sona erer. Daha yüksek alanlarda Alp tipi gür çayırlarla kaplı yaylalar yer alır. Giresun Daglan’nın güneydeki Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu’na bakan kesiminde ise, daha çok meşelerden oluşan kurakçıl ormanlar ve bozkır (step) bitkileri ön plana çıkar. İlçe arazisinin % 25′ i tarım alanı, %34′ü orman ve fundalık alan, %18′ i çayır ve mera, %23′ü tarım dışı araziden oluşmaktadır.

Yeryüzü şekilleri olarak derin vadiler ve dik kıyılar çok geniş yer kaplar. Yüksek kesimlerdeki yayla düzlükleri hariç, düz arazi azdır.

İlçede ekilip dikilebilir alanların çoğunda fındık yetiştirilmektedir. Diğer kısımların çoğunluğu orman, çayır ve mera alanı bulunur, iklim tipik Karadeniz ikliminin bütün özelliklerini taşımakta,her mevsim yeterince yağış almaktadır. Sahil kesiminde pek görülmemekle beraber yüksek kesimlerde kış mevsiminde kar yağışı olmaktadır. Piraziz İlçesi’nde yeryüzü şekilleri olarak derin vadiler ve dik kıyılar geniş yer kaplar. Dar kıyı düzlükleri ve yayla düzlükleri dışında ova – düz arazi yoktur. Jeopolitik yapı bakımından kuzey kesimlerde kayalık, volkanik arazi yapısına sıkça rastlanmaktadır. Üçüncü zaman sonlarının volkanik patlamaları, parçalanmaları sonucu kıvrımlı, kırıklı ve volkanik oluşumlara rastlanır. İlçe arazisi çok engebeli ve genç sıra dağlarla kaplıdır.

Deniz kenarında 50-100 metreden itibaren başlayan yükseltiler güneye doğru fazlalaşarak Karagöl Dağlan’nda 3.107 m.yi bulur. İlçede bulunan yükseltilerin (Tepeler) önemli örnekleri: Boştepe, Veli Tepesi, Evliya Tepesi, Kufa Tepesi, Kılıçlı Köyü çevresinde Ümitolu Tepesi, Kaleyanı Tepesi, Bozat Beldesi civarında Pancarlık Tepesi, Akçay köyü çevresinde Hasan Tepesi, Armutçukuru Köyü çevresinde Döngel Tepesi, Gülbedin Dağı, Güneyköy etrafında Göynük Tepesi, Danalık Tepesi, Dıfrıl Tepesi ve Acut Tepesi yer almaktadır. İlçede alüvyonlu arazi azdır. Doğu sınırını çizen Pazarsuyu Deltası en önemli düzlüğü oluşturur. Platolar ise deniz seviyesinden 2000-2500 m. üzerindeki yaylalardan görülmektedir. Dik ve yüksek kıyılar arasında yer yer kumsallar oluşmuştur.

Piraziz İlçesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tipik iklimsel özelliği olan bol yağış alması nedeniyle çay ve dere yönünden oldukça zengindir. Karadeniz Dağları’nm kuzeye bakan yamaçlarından kaynaklarını alan bu çay ve dereler yaz ve kış çok az debi farkı gösterir. Doğuda en önemli akarsuyu Bulancak – Piraziz sınırını oluşturan Pazarsuyu Deresi’dir. Batıya doğru sırayla Domuz Deresi, Kelek Deresi, Bozat Deresi, Çayırağacı, Ordu sınırını oluşturan Piraziz Deresi (Çiftedeğirmen) Ndir. Yaz mevsiminde bu derelerin suyu azalmaktadır. Bugünkü konumuyla bu akarsulardan Pazarsuyu Deresi hariç pek fazla yararlanamamaktadır. Ancak Pazarsuyu Deresi Piraziz İlçesinin su ihtiyacını karşılamaktadır.

Piraziz İlçesinin iklimi tipik bir Doğu Karadeniz iklimidir. Sahil kesiminde yazlar i serin, kışlar ılık geçer. Yağış dört mevsime | dağılır. Yıllık yağış ortalaması 1.100-1.300 S milimetre civarındadır. Bitki örtüsü bölgenin yağışlı iklimine paralellik gösterir. Fındık bahçelerinin sahilden itibaren alabildiğine kapladığı arazi yapısı vadi boylarında çeşitli ağaçlarla bezenmiştir.

Ortalama deniz suyu sıcaklığı 16.9 ° C olup, en yüksek değerlerine Temmuz -Ağustos aylarında ulaşır (25 °C)

Hesabınıza Giriş Yapınız

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.